Skip to main content

Mensen: Planeet: Winst

Als organisatie met een wereldwijde reikwijdte zijn we zeer bewust van onze verantwoordelijkheden: om tegemoet te komen aan de behoeften van het heden zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang komt. De drie pijlers van duurzaamheid zijn sociaal, milieu en economisch. Met andere woorden: mensen, planeet en winst.

Om dit te bereiken hebben we duurzaamheid een integraal onderdeel van ons bedrijf gemaakt.

Onze mensen: ervoor zorgen dat onze medewerkers, belanghebbenden en de gemeenschappen waarin we actief zijn, eerlijk worden behandeld.

Onze planeet: het minimaliseren van onze impact op het milieu door afval en onze carbon footprint te verminderen.

Onze winst: het behoud van een gezond en winstgevend bedrijf door naleving, goed bestuur en risicobeheer.