Skip to main content

Corporate Social Responsibility

Beste bezoeker,

De Gonvarri Material Handling Group erkent het belang van het voorzien in rechtvaardige arbeidsomstandigheden uit respect voor de mensen en erkent fundamentele mensenrechten. De Gonvarri Material Handling Group verwacht dat mensen die werken voor en in dienst zijn van de Gonvarri Material Handling Group volgens dezelfde wijze handelen.

Wij stimuleren jou en onze medewerkers schendingen van deze principes, andere bedrijfsbeleidsregels, lokale wetten en regels te melden.

Dit kun je doen per mail naar: ethicschannel@gonvarri.com.

Jouw waarnemingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en je ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

 

Frank Pohl
CEO

Download: GMH ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG) Policy