Skip to main content

Dexion zet zich volledig in voor het minimaliseren van de milieu-impact van al haar activiteiten.

Laubach Factory OutsideDoor duurzaam te ondernemen en te streven naar een voortdurende verbetering van de impact die wij op het milieu hebben, zijn onze inspanningen beloond met een ISO 14001 certificaat. Hierin staan de eisen beschreven waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen.

Wij geloven dat een duurzame aanpak een positieve invloed heeft op onze prestaties en de winstgevendheid verbetert door een lagere kostenbasis, betere relaties met belanghebbenden en meer innovaties tot stand te brengen.

Onze werknemers zijn zich bewust van de gevolgen van hun acties op het milieu en wij wijzen elke medewerker erop dat hij/zijn op een milieuvriendelijke wijze moet handelen. Zij worden verzocht om bij te dragen aan de duurzaamheid van het bedrijf door efficiënter gebruik te maken van energie, water en grondstoffen, waardoor het gebruik van natuurlijke hulpbronnen wordt geoptimaliseerd.

Laubach Factory InsideOnze beslissing om het internationale certificaat ISO14001 te behalen, toont onze toewijding om onze ecologische footprint te verkleinen. Deze certificering biedt een duidelijk en effectief kader voor het beheer van de naleving en het identificeren van verdere mogelijkheden voor verbetering. 

Onze kernproducten zijn voornamelijk gemaakt van staal, een van de meest gerecycleerde grondstoffen ter wereld, maar dat er tijdens fabricageprocessen restanten over blijven is onvermijdelijk. Als zodanig zorgen we ervoor dat restmaterialen opnieuw worden gebruikt voor productie en alle bijproducten worden zo mogelijk gerecycled.

Dexion‘s Milieubeleid ontwikkelt zich voortdurend, wij zijn altijd op zoek zijn naar nieuwe en innovatieve manieren om efficiënter en in harmonie met het milieu te werken.