Skip to main content
Houten vlonder

Houten vlonder

Houten vlonders worden over de liggers van een palletstelling geplaatst ten behoeve van opslag van kleine goederen en dozen of ter ondersteuning van beschadigde of kleinere pallets.

Een houten vlonder bestaat uit dwarslatten die zijn vastgemaakt aan overlangse latten. Deze overlangse latten vallen precies tussen de liggers van een palletstelling, hierdoor wordt voorkomen dat een vlonder gaat schuiven. De dwarslatten komen zo óp de ligger en creëren een vlak opbergvak voor goederen bovenop de liggers.

Houten vlonders zijn zowel open als gesloten leverbaar:

  • Open - De dwarslatten worden op de overlangse latten worden bevestigd met tussenruimten ertussen.
  • Gesloten - De dwarslatten worden op de overlangse latten worden bevestigd zonder tussenruimten ertussen.

Deze versies zijn verkrijgbaar met ruwe planken (een onafgewerkt houten oppervlak) en rondom geschaafd (een glad houten oppervlak).

Houten vlonders kunnen worden gebruikt voor:

  • Ondersteunen van beschadigde pallets (pallets moeten ook boven de liggers staan ​​om puntbelastingen te voorkomen);
  • Ondersteunen van dozen en losse artikelen;
  • Het creëren van pickniveaus binnen de palletstellingen;
  • Onderdoorgangbeveiliging;
  • Als zachte ondergrond voor de opslag van gereedschappen en apparatuur wat beschadigd als het op een metalen oppervlak wordt opgeslagen.

 Houten vlonders zijn geschikt voor zowel handmatig laden als laden met heftrucks.

Houten vlonders kunnen worden toegepast bij diverse belastingen en toepassingen in een palletstelling.