Skip to main content

Jaarlijkse magazijnkeuring: uitvoeren door onafhankelijke keurmeester óf stellingfabrikant?

Tegen het advies van elke stellingfabrikant in, kiezen sommige bedrijven voor de zogenaamde ‘onafhankelijke’ keurmeesters. Dit is omdat de angst voor “onnodige reparaties” groter is wanneer men de leverancier van de magazijnstellingen laat keuren. Maar is dit ook wel zo?

Het omgekeerde wordt overigens ook beweert: “om klanten tevreden te houden, keurt men teveel goed”. Beide onzinnige beweringen.

Niemand hoeft ervan overtuigd te worden dat het jaarlijks keuren van de magazijnstellingen en heftrucks belangrijk is. Sterker nog, de Arbo wet verplicht dat er jaarlijks wordt gekeurd. Maar door wie kun je dit het beste laten doen?

De onafhankelijke keurmeester

Bedrijven die kiezen voor een onafhankelijk keurmeester zijn zich vaak niet bewust van de nadelen die hier aan kleven Zo heeft de onafhankelijke keurmeester geen inzage in sterkteberekeningen van de fabrikant en dus niet de mogelijkheid om een onderbouwde belastbaarheid te bepalen. Deze belastbaarheid moet zichtbaar in het magazijn op een zogenaamd draagvermogenbord staan, maar deze kunnen niet meer actueel zijn of zelfs geheel ontbreken.

Deze beperking geeft de onafhankelijke keurmeester slechts de mogelijkheid om een magazijn te schouwen, wat niet gelijk staat aan keuren. En iets dat officieel niet is gekeurd, kan ook niet zijn goedgekeurd.

Draagvermogenbord

Als fabrikant wordt er met enige regelmaat gevraagd een draagvermogen- of belastingbord te produceren van een installatie welke is ‘gekeurd’ door een onafhankelijk keurinstituut. Echter een dergelijk bord verlegd de verantwoordelijkheid gedeeltelijk naar de producent hiervan. Om deze verantwoording te nemen zal elke fabrikant ook zelf de magazijnstellingen willen keuren en dit jaagt de opdrachtgever op dubbele kosten. Dus waarom niet direct kiezen voor de fabrikant?

Reparaties en complete service

Als de onafhankelijke keurmeester schade constateert, kunnen de benodigde materialen alleen besteld worden via de originele leverancier. U zult vaak zelf contact op moeten nemen met de leverancier en aangeven welke onderdelen u wilt bestellen. Hiervoor dient u de exacte artikelnummers of type onderdelen te weten. En dan moeten de reparaties nog uitgevoerd worden. Kortom, na het schouwen zult u nog steeds zelf actie moeten ondernemen om een veilig magazijn te krijgen.

Keurmeester van de huidige magazijn leverancier

Hoe anders is het  als u uw magazijnstellingen laat keuren door de leverancier zelf? Ten eerste zijn de draagvermogens bekend bij de keurmeester. De keurmeester kan de magazijnstellingen écht keuren en niet schouwen. Na het keuren ontvangt u een rechtsgeldig keuringsrapport met de bevindingen van de keurmeester; bij goedkeur een geregistreerde keuringssticker op het belastingbord of bij gedeeltelijke afkeur een offerte voor het eventueel herstellen van de schades. Op deze manier weet u zeker dat u de juiste onderdelen geleverd krijgt en kan de leverancier de schades op een vakkundige manier repareren. U wordt dus compleet ontzorgd.

‘Slager keurt eigen vlees’

Zeker, want de slager heeft ook het meeste verstand van zijn vlees. Het enige wat daarbij gewaarborgd moet blijven is zijn neutraliteit. De magazijnstelling-branche heeft hiervoor de BMWT. De BMWT is een onafhankelijke en overkoepelende organisatie die ARBO-regels omtrent het keuren van magazijnstellingen heeft vastgelegd in duidelijke werkinstructies en waarden. Zij zorgt ervoor dat de bij hen aangesloten keurmeesters worden opgeleid en regelmatig worden bijgeschoold, dat alle keuringen administratief correct vastgelegd zijn én dat de aangesloten bedrijven zich houden aan de regels. Regelmatig wordt er ook een ‘audit’ gehouden door de BMWT om te kijken of alle keuringen goed worden uitgevoerd, keuringsdossiers worden nagekeken en alle keuringsstickers moeten geregistreerd staan bij de BMWT. Ook controleren zij de keurmeesters door steekproefsgewijs de gekeurde locaties te herkeuren. Als klant heeft u zelfs de mogelijkheid om een dergelijke steekproef aan te vragen. Op deze manier blijft de keurmeester van uw magazijnleverancier deskundig en onafhankelijk.

De BMWT zelf valt onder auspiciën van de TüV waardoor ook hun neutraliteit en regels gewaarborgd zijn.

Wilt u meer informatie over de BMWT-Keuringen? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van onze specialisten op 0297-23 94 00. Wij helpen u graag!