Skip to main content

Tips voor efficiënte veiligheidskeuring

Een periodieke keuring is een ‘must’ voor elk bedrijf dat zijn mensen met veilig en betrouwbaar materieel wil laten werken. Maar is een dergelijke keuring geen tijdverspilling? En kost die geen handenvol geld? Niet met deze drie tips.

Elk bedrijf heeft de wettelijke verplichting om zijn medewerkers veilig materieel ter beschikking te stellen. Of het nu gaat om heftrucks, magazijntrucks, tractiebatterijen of magazijnstellingen: al het materieel kan alleen als veilig worden gekwalificeerd als het in goede staat verkeert en periodiek wordt gekeurd. Maar hoe organiseer je nu een periodieke keuring die weinig kost en veel oplevert? Drie tips.

Tip 1: Combineer keuring en onderhoud

Voor elke onderhoudsbeurt of keuring moet een hef- of magazijntruck kortstondig uit het werkproces worden gehaald. Wie onderhoud en keuring combineert, hoeft zijn machines dus minder vaak stil te zetten. Bovendien scheelt een gecombineerde keuring en onderhoudsbeurt veel tijd: tijdens het reguliere onderhoud komen de meeste punten op de keuringslijst vanzelf aan bod, zodat een keuring nog maar weinig extra tijd kost. Ook zijn de keuringskosten dan lager.

Tip 2: Laat de leverancier jouw materieel keuren

Wie het materieel moet keuren, staat niet in de wet. Je kunt het zelf doen of een keuringsinstituut inhuren, maar de vraag is wie het beste een oordeel over de staat van het materieel kan vellen. De leverancier beschikt over de noodzakelijke kennis van het materieel en heeft ervaring met slijtage, schades en incidenten bij andere klanten. Hij kent de specificaties van het materieel bij aflevering en ziet in hoeverre de huidige staat daarvan afwijkt. Hij kent de werkwijze van het bedrijf, heeft inzage in de onderhoudsgeschiedenis en weet hoe de medewerkers met hun materieel omgaan. Kortom: de leverancier is het best in staat om te beoordelen wat wel en wat niet verantwoord is.

Tip 3: Kies voor een gecertificeerd keuringsbedrijf

Iedereen kan een keuringssticker op een goedgekeurde heftruck, magazijnstelling of tractiebatterij plakken. Maar wat is die sticker waard op het moment dat een ongeval plaatsvindt en de Inspectie SZW-vraagtekens plaatst bij de staat van de machine? Wie kiest voor BMWT-Keur, is verzekerd van een deskundige en objectieve keuring volgens vaste richtlijnen, waarvan het resultaat in een keuringsrapport wordt vastgelegd. Een College van Deskundigen ziet erop toe dat de keuring deskundig blijft en wordt aangepast als technische ontwikkelingen of nieuwe inzichten dat noodzakelijk maken. Daarnaast worden de keuringen steekproefsgewijs gecontroleerd om de objectiviteit te garanderen. Bovendien krijgen de keurende bedrijven jaarlijks een audit van TÜV Rheinland. Met BMWT-Keur kunnen bedrijven dus aantonen dat ze aan hun wettelijke verplichting hebben gedaan.

Periodiek gekeurd materieel is een basisvoorwaarde voor een veilig magazijn, maar geeft natuurlijk geen garanties. Chauffeurs blijven verplicht om elke dag de staat van hun hef- of magazijntruck te checken voordat ze opstappen. Ze zullen melding moeten maken van incidenten, zodat op basis van de schade aan de machine of aan de stellingen kan worden gecheckt of doorwerken verantwoord is. Daarnaast is het materieel maar één van de drie factoren – naast de mens en de omgeving – die op orde moeten zijn, voordat van een veilige werkomgeving sprake kan zijn. Het is echter wel een factor waarop bedrijven eenvoudig actie kunnen ondernemen en snel resultaat kunnen boeken.

Heb je na het lezen van dit stuk ook interesse in een BMWT-Keur of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel 0297-23 94 00. 

Bron: BMWT

Gerelateerd nieuws
Laatste nieuws