Skip to main content

Op basis van de e-Privacy richtlijn en verschillende lokale Europese wetten die het gebruik van elektronische marketing (e-marketing) door bedrijven regelen, volgen hieronder de maatregelen die Gonvarri Material Handling heeft genomen om te voldoen aan deze Europese regelgeving.

Wie is verantwoordelijk voor het elektronische marketingproces (e-marketing) en de boodschappen die u ontvangt?

De verantwoordelijke is Gonvarri Material Handling AS met postadres Østensjøveien 27, 0661 Oslo en email adres info@gonvarri-mh.com.

Welke soort marketingboodschappen zult u ontvangen van Gonvarri Material Handling?

De betrokkene ontvangt e-mails met aanbiedingen, informatie over nieuwe GMH-producten of gerelateerde merken met betrekking tot industriële opslag en stellingen. De e-mail bevat altijd de tag "[MARKETING]" in het onderwerp.

Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt die verzameld zijn in het GMH e-marketingproces?

De persoonlijke gegevens die worden verzameld en gebruikt voor elektronische marketingdoeleinden, zijn verzameld in overeenstemming met de AVG. Meer informatie over deze verwerking vindt u hier en in het privacy beleid van GMH.

Wat is de wettelijke basis voor het GMH e-marketingproces?

Voor deze e-marketing boodschappen zou de rechtsgrond en grondslag liggen in de toestemming die de betrokkene heeft gegeven middels de aanvaarding van deze melding op de website van GMH (opt-in principe).

De uitzonderingen waarvoor GMH geen specifieke toestemming nodig heeft om marketingcommunicatie berichten te verzenden zijn als volgt:

  • het e-marketingbericht wordt verzonden naar bestaande klanten van GMH en is gerelateerd aan dezelfde producten/diensten als eerder afgenomen.
  • het elektronische bericht wordt verzonden naar een rechtspersoon (bv. office@company.com)

De betrokkene kan zich altijd afmelden voor e-marketingberichten van GMH door gebruik te maken van de opt-out link onderaan elk e-mail marketingbericht die hij/zij van GMH ontvangt.

Hoe lang zult u boodschappen ontvangen van GMH marketing communicatie?

De betrokkene ontvangt berichten van GMH totdat hij/zij zich uitschrijft door gebruik te maken van de opt-out in de betreffende link.

Ontvang ik namens GMH e-marketingberichten van een derde partij?

GMH zal in geen geval gegevens voor marketingcampagnes delen met een derde partij, of verkopen, verhuren of toestaan dat derden rechtstreeks contact opnemen met een betrokkene.

Hoe kan ik met GMH in contact komen?

De betrokkene kan op de volgende manieren contact opnemen met de marketingafdeling van GMH:

Postadres: Gonvarri Material Handling (Constructor Group UK Ltd), Murdock Road, Dorcan, Swindon, United Kingdom, SN3 5HY

Email: marketing@constructor-group.co.uk